Klubo etiketas


Dojo etiketas


 

          Įeidami į patalpas, skirtas treniruotėms, bei išeidami iš jų, Jūs privalote nusilenkti Shomen (Šiomen) kryptimi (garbinga siena salėje, kur paprastai kaba Aikido Įkūrėjo portretas).

          Kiekvieną kartą lipdami ant tatamio (jap. minkšta treniruočių salės danga) ar nulipdami nuo jo, Jūs privalote nusilenkti Shomen ir Įkūrėjo portreto kryptimi.

          Įėjus pirmą kartą, ir paliekant patalpas daromi 3 nusilenkimai. Pirmas nusilenkimas atliekamas Shomen (Šiomen) kryptimi  parodant pagarbą Aikido kovos meno kūrėjui. Antras nuslenkimas atliekamas dėstytojui, o jei jo nėra vyresniąjam, kaip pagarba už dėstymą. O trečiasis nusilenkimas atliekmas visiems esantiems ant tatamio, kaip padėka už bendryste treniruotėse.

          Gerbkite patalpą, daiktus ir invеntоrių, skirtus treniruotėms. Keikogi (arba kimono – jap. treniruočių apranga) turi būti švarus ir malonios išvaizdos.

          Prieš prasidedant treniruotei, po trumpos mankštos, Jūs kartu su kitais privalote sėdėti seiza (seidza) pozoje, išsirikiavę pagal savo kategoriją (turimą kyu arba dan lygį), susikaupimo ir ramybės būsenoje. Treniruotės pradžioje ir pabaigoje atliekama tam tikra ceremonija.

          Visi privalo atvykti į dojo (dodžio – jap. praktikų/treniruočių salė) laiku, kad dalyvautų treniruotėje. Bet jei dėl nuo Jūsų nepriklausančių priežasčių pavėlavote, turite palaukti seiza pozoje šalia tatamio, kol dėstytojas duos Jums ženklą prisidėti prie kitų. Užlipę ant tatamio, stengdamiesi neatkreipti savo draugų dėmesio, atlikite nusilenkimą seiza pozoje.

          Sėdėti ant tatamio galima tik seiza padėtyje. Jei skauda kelius, galima atsisėsti „turkiškai“. Jokiu būdu negalima ištiesti kojų priešais save, sėdėti atsirėmus į sieną ar koloną – Jūs privalote būti pasiruošęs bet kurią akimirką atremti puolimą.

          Nulipti nuo tatamio leidžiama tik jei Jūs blogai jaučiatės ar patyrėte traumą, atsiklausus dėstytojo.

          Treniruotės metu, kai dėstytojas aiškina ar rodo pratimą, Jūs turite sėdėti seiza ir tyliai, atidžiai jo klausytis. Kai dėstytojas pabaigia aiškinti, nusilenkite pirma Sensei, paskui savo partneriui ir treniruokitės toliau.

          Kai dėstytojas duoda ženklą išsirikiuoti, Jūs privalote tuoj pat sustoti, nusilenkti savo partneriui ir atsisėsti kartu su kitais į liniją.

          Jei Jums būtinai reikia ko nors paklausti dėstytojo, nekvieskite jo garsiai. Prieikite prie jo, nusilenkite ir laukite, kol jis kreipsis į Jus.

          Jei dėstytojas treniruotės metu Jums ką nors aiškina ar rodo, įdėmiai klausykite sėdėdami seiza. Kai dėstytojas paaiškina, nusilenkite sėdėdamas. Jei Jus sudomino tai, ką dėstytojas aiškina Jūsų draugui, galite nutraukti pratimų atlikimą ir pažiūrėti. Tai turite daryti seiza pozicijoje. Kai dėstytojas pabaigia aiškinti, nusilenkite jam sėdėdamas.

          Gerbkite dėstytoją, ir tuos, kurie lanko Aikido ilgiau už Jus. Niekada nesiginčykite dėl nagrinėjamos technikos. Atsiminkite – Jūs čia tam, kad treniruotumėtės, o ne primestumėte kitiems savo nuomonę.

          Jei Jūs žinote techniką ar pratimą, atliekamą treniruotės metu, o Jūsų partneris jų nežino,  galite parodyti jam, kaip taisyklingai atlikti. Bet geriau būtų nemokyti ir netaisyti bent jau tol, kol nepasiekėte aukštesnio lygio – yudansha (judanša – jap. įgiję juoduosius diržus/Dan).

          Pokalbių ant tatamio turi būti kuo mažiau. Aikido galima tik pačiam pajausti.

          Salėje treniruotės metu, taip pat niekada ant tatamio, negalima valgyti, gerti, rūkyti, kramtyti kramtomąją gumą.

          Jei Jūs dėvite papuošalus, prieš treniruotę juos nusisekite. (Papuošalai ir žiedai gali sužeisti jus ir partnerį)